Chế phẩm sinh học - Chuyên cung cấp chế phẩm sinh học, chể phẩm vi sinh, chế phẩm EM, chế phẩm balasa, men vi sinh hoạt tính, chế phẩm cho rau, chế phẩm cho cây trồng - Trường đại học Nông nghiệp Hà N

Chế phẩm sinh học - Chuyên cung cấp chế phẩm sinh học, chể phẩm vi sinh, chế phẩm EM, chế phẩm balasa, men vi sinh hoạt tính, chế phẩm cho rau, chế phẩm cho cây trồng - Trường đại học Nông nghiệp Hà N

Chế phẩm EM  >>  Chế phẩm EM gốc
Chế phẩm EM gốc
Giá : 35.000 VNĐ