Giới thiệu | Chuyên cung cấp chế phẩm sinh học, chế phẩm EM, chế phẩm thảo dược, chế phấm Balasa, men ủ vi sinh Trung tâm Nông nghiệp Công nghệ cao Trường đại học Nông nghiệp Hà Nội

Giới thiệu | Chuyên cung cấp chế phẩm sinh học, chế phẩm EM, chế phẩm thảo dược, chế phấm Balasa, men ủ vi sinh Trung tâm Nông nghiệp Công nghệ cao Trường đại học Nông nghiệp Hà Nội

Giới thiệu
Công ty chúng tôi chuyên cung cấp: Các loại chế phẩm sịnh học ứng dụng trong " Chăn nuôi, xử lý môi trường, nuôi trồng thủy sản". Các sản phẩm cây giống nuôi cấy mô như " Cây chuối, cây hoa đồng tiền, cây ba kích, hoa lan "...